BEee HAPPeeee!!

BEee HAPPeeee!!

Sunday, October 31, 2010

"Best wishes!!" always,....!

Dear IISc,

"hi!!:)"
Good morning!!/
(Good afternoon!!/
Good evening!!/
Good night!!:))

How are you??

How is your health??


****

Hearty congratulations:))
(for 100yrs of glorious life!!)

All the very best!!
Wish You A Very Happy('lotus') Life Journey!!:)
(a day will come for sure,you will be world no 1.)

You always deserve the best!!:)


Wellwishingly yours,
LSNBSQUARE.


చిరునవ్వుతో పలకరింపు
కాగలదు తనువుకి పులకరింపు :))

Sri Tulasi:The Spiritual Power House!!


Our R(Ramanujan) Block Sri Tulasi plant!!:)

"O Holy plant!
Sri Tulasi,
Give us victory
!!"


శ్రీ తులసి(Ocimum Sanctum)
-శుభప్రదాయిని
-ఆరోగ్య వరదాయిని

Wellwishingly Yours,
LSNBSQUARE.

* More details:
http://pages.ghosha.info/flora/sri-tulasi

Chalti Ka Naam Gaadi!!:)Yours EnvtFrndly,
Chalti Ka Naam Gaadi,
Max speed:29 kmph.
C/o LSNBSQUARE.

భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ నమ్మమ్మ నీ..!!Introduction:
Bhagyada Lakshmi Baramma is a beautiful Hindu Kannada Devotional Song composed by 15th century poet Purandara Daasa and is dedicated to Goddess Lakshmi, the divine consort of Lord Vishnu. Here are the lyrics of Bhagyada Lakshmi Baramma.

The meaning of this Goddess Lakshmi devotional song is really beautiful. Bhagyada Lakshmi Baramma song invites Goddess Lakshmi Devi who is the God of fortune and wealth to come home and shower blessings and bring goodness to her devotees.Artist - MS Subbulakshmi (MS Amma)
Language - Kannada
Ragam - Madhyamavathi
Taalam (Talam) - Aadi
Composer - Purandara Dasa (Purandara Daasar)

Here we go...!!:)

భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ నమ్మమ్మ నీ
శ్రీ పురందర దాసు గారి కీర్తన "భాగ్యద లక్షీ బారమ్మ". (తెలుగు కన్నడ లిపులలోఁ)

****

భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ నమ్మమ్మ నీ (ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ) భాగ్యపు లక్ష్మీ రావమ్మ మాయమ్మ నూ
సౌభాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ (ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ) సౌభాగ్యపు లక్ష్మీ రావమ్మ

హెజ్జెయ మేలె హెజ్జెయనిక్కుత (ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ) హజ్జ పైనొక హజ్జ వేస్తు
గెజ్జె కాల్గళ ధ్వనియ తోరుత (ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ) గజ్జెల కాళ్ల ధ్వని వినిపిస్తు
సజ్జన సాధు పూజెయ వేళెగె (ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ) సజ్జన సాధు పూజల వేళకి
మజ్జిగెయొళగిన బెణ్ణెయంతె (ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ) మజ్జిగ లోపల వెన్నలాగ

కనకవృష్టియ కరెయుత బారె (ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ ಬಾರೆ) కనకవృష్టిని పిలుస్తు రావె
మనకె మానవ సిద్ధియ తోరె (ಮನಕೆ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ) మనసుకు మానము సిద్ధింప రావె
దినకర కోటి తేజది హొళెయువ (ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ) దినకర కోటి తేజమున మెఱయు
జనకరాయన కుమారి బేగ (ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ) జనకరాయుని కుమారి బేగ

అత్తిత్తగలదె భక్తర మనెయలి (ಅತ್ತಿತ್ತಲಗದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲಿ) ప్రక్కకు తొలగక భక్తుల యింటన
నిత్య మహోత్సవ నిత్య సుమంగలి (ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲಿ) నిత్య మహోత్సవ నిత్య సుమంగళి
సత్యవ తోరువ సాధు సజ్జనర (ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ) సత్యముఁ జూపగ సాధు సజ్జనుల
చిత్తది హొళెయువ పుత్థళి బొంబె (ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ) చిత్తనఁ మెఱయుచు పుత్థడి బొమ్మ

సంఖ్యెయిల్లద భాగ్యవ కొట్టు (ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು) సంఖ్యలేని భాగ్యమునిచ్చెడి
కంకణ కైయ తిరువుత బారె (ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ) కంకణము జేతఁ దిప్పుతు రావె
కుంకుమాంకిత పంకజలోచనె (ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ) కుంకుమాంకిత పంకజలోచన
వెంకటరమణన బింకద రాణి (ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ) వేంకటకమణుని బింకపు రాణి

సక్కరె తుప్పద కాలువె హరిసి (ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ) చక్కెర నేతుల కాలువ పాఱగ
శుక్రవారద పూజెయ వేళెగె (ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ) శుక్రవారపు పూజల వేళకు
అక్కరెవుళ్ళ అళగిరి రంగన (ಅಕ್ಕರೆವುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ) అక్కర యున్న అళగిరి రంగడు
చొక్క పురందర విఠ్ఠలన రాణి (ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ರಾಣಿ) చక్క పురందర విఠ్ఠలుని రాణి

****

ముందుగ దీపావళి శుభాకాంక్షలు:))
Yours Happily Deepavali,
LSNBSQUARE.

(source:http://andam.blogspot.com/2008/08/blog-post.html)

(*Hindustani version by Pandit Bhimsen Joshi.)

Saturday, October 30, 2010

God's own institute!!"Beautiful and natural(or naturally beautiful:)) 'Umbrella of Trees'!!:)"

"Family of trees(IISc) that give shade of love!"

"The mankind can never compete with plants."

E_Rainbow!!"a thing of beauty(of GOD's own country) is 'bi-joy' forever!!:)"

Yours VIBGYORitely,
LSNBSQUARE.

Kalpavriksha!

Coconut tree is called as Kalpavriksha because,
every part of the tree is useful to mankind.
Similarly,every deed a man does in his sojourn in
this world should be useful to one and all.
Then he earns his title as a human being.

Teacher-student relationship!!

It is an important aspect.
It is just like this:

You cannot separate heat from fire.
The brilliance from the flowers.
The truth from the words.
The brightness from the Sun.
The coolness from the Moon.

A Good teacher teaches.
A Better teacher explains.
A Superior teacher demonstrates.
A Great teacher inspires.

Long-live Teacher-Student Relationship!!.

* Undoubtedly,IISc(Tataji Institute) is a place where one can find several of superior and inspiring teachers,researchers and studeNts.

AUM SRI GURUBHYO NAMAHA !![Obeisance to my Master!]

source: WISDOM magazine

The Bangle Sellers

Bangle sellers are we who bear
Our shining loads to the temple fair...
Who will buy these delicate, bright
Rainbow-tinted circles of light?
Lustrous tokens of radiant lives,
For happy daughters and happy wives.
....
....

by Smt.Sarojini Naidu(1879-1949)

****

Description:

The poem "Bangle Sellers" was first published in the year 1912 by Sarojini Naidu in her collection of poems called "The Bird of Time."

A group of bangle sellers is on its way to the temple fair to sell their bangles. One of them is the narrator of this poem. They are an impoverished and marginalized group of people whose income from the sales of their bangles is at the best of times uncertain and very meagre. However the bangles they sell are of religious and symbolic importance: no Indian widow is permitted to wear bangles. Hence the wearing of bangles is considered to be very auspicious and of symbolic value bordering on the religious.

What is of great significance in the poem is that the bangle seller does not say a word about his/her poverty, nor does he/she say anything about the profit that he/she intends to make by selling his/her bangles at the temple fair where he/she will certainly do roaring sales. On the contrary he/she only concentrates on the human element of the product he/she is going to sell at the temple fair:

Who will buy these delicate, bright
Rainbow-tinted circles of light?
Lustrous tokens of radiant lives,
For happy daughters and happy wives.

Sarojini Naidu has foregrounded the auspiciousness and the symbolic value of the custom of wearing bangles by repeating "happy." The 'happy' daughters look forward to their marital bliss while the 'happy' wives are content and glory in the fulfillment which is a result of their marital status.

Each of the next three stanzas deal with the three stages in the life of of an average Indian woman - a virgin maiden, an expectant bride and finally a mature matriarch.

The bangles are of many colors. However, each stage in an Indian woman's life is described lyrically and appropriately according to the colour of the bangle suitable to that stage:for the maiden virgin who is always dreaming of a happily married life it is a misty silver and blue, for the expectant and passionate bride it is a golden yellow, and for the mature matriarch it is a "purple and gold flecked grey."

Similarly Sarojini Naidu very poetically describes the longings of an Indian woman according to each stage of her life: the virgin maiden is carrying in her heart countless dreams of her future married life and she is compared to a "bud that dreams." The young bride is described as brimming over with passionate desire although she is nervous about what the future holds for her as she leaves her parental home - "bridal laughter and bridal tear." Finally, she describes the proud and faithful matriarch who has attained fulfillment by successfully rearing her sons - "serves her house in fruitful pride -" and hence is permitted to take her rightful place by the side of her husband in all the domestic religious rituals.


Sources:
http://www.enotes.com/sarojini-naidu-salem/sarojini-naidu

Friday, October 29, 2010

Swagatham Krishna..!!

pallavi

swaagatam krishNaa sharaNaagatam krishNaa
madhuraapuri sadanaa mridu vadanaa madhusoodana iha
(swaagatam)
....
....
Hare...Krishna...Hare.!!
****

Singer:Padmashri K.J.Yesudas

Ragam:mohana (sammohanam:))
Talam:adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar

Thursday, October 28, 2010

tantu-jaal!!

A nice blog to read!!

sunilmukhi.blogspot.com/

blogaaya Namaha!!

Webpage:
theory.tifr.res.in/~mukhi/

Wednesday, October 27, 2010

Quote of the day!!

All languages have their own collection of witty sayings that catch attention as well as serve as guiding light for leading a virtuous life.

Religion-flower analogy!!

God(the so-called 'Almighty',you may call him Ram,Robert or Rahim) created the beautiful things of nature.One of such creations is (natural)flower.
Analogous to different flowers viz., lotus,rose,lily..and so on..,we have Hinduism,Islam,Christianity and many more.
I like lotus.Someone else may like rose etc.,
As every flower has its own significance and beauty,every religion(created by good-(g)old humans) has its own flavor of values viz.love,peace,civilization etc., to name a few.
As all flowers exist in nature and making us to enjoy the beauty,we humans(so called sophisticated,fancy,hi-fi species!!) should appreciate all religions from the core of our hearts and live peacefully.

Yours peacefully,
LSNBSQUARE.

Temple:: concept of space and cosmology!

...The temple, as a conception of the astronomical frame of the universe,
serves the same purpose as the Vedic altar, which reconciled the motions of the sun and
the moon.

The progressive complexity of the classical temple was inevitable given an attempt to bring in the cycles of the planets and other ideas of the yugas into the scheme...!!

Monday, October 25, 2010

Mathematics in various cultures!!

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Indexes/HistoryTopics.html

Yours Mathematically,
LSNBSQUARE.

Rajaji's Introduction

RAJAJI’S(C.Rajagopalachari) INTRODUCTION

“Adi Sankaracharya(and several others like Kabirdas,Tulsidas,Purandaradasa,Annamayya,Thyagaraja..so on) wrote a number of Vedantic works for imparting knowledge of the Self and the Universal Spirit. He also composed a number of hymns to foster Bhakti in the hearts of men.One of these hymns is the famous Bhajagovindam. The way of devotion is not different from the way of knowledge or Jnana. When intelligence matures and lodges securely in the mind, it becomes wisdom. When wisdom is integrated with life, and issues out in action, it becomes Bhakti. Knowledge, when it becomes fully mature, is Bhakti. If it does not get transformed into Bhakti, such knowledge is useless tinsel. To believe that Jnana and Bhakti, knowledge and devotion, are different from each other, is ignorance.

If Shri Adi Sankara himself who drank the ocean of Jnana as easily as one picks water from the
palm of one’s hand, sang in his later years hymns to develop devotion, it is enough to show that
Jnana and Bhakti are one and the same. Sri Sankara has packed into the Bhajagovindam song
the substance of all Vedanta, and set the oneness of Jnana and Bhakti to melodious music.”

Yours devotionally,
LSNBSQUARE-MOTHERINDIA.

My Nanhe!!

...The mother preferred to call her son 'Nanhe'(literally meaning 'little one'!).
Oneday curious Nanhe asked his mother,"Ma,why did you decide to give me the name Lal Bahadur?.

Ramdulari(Nanhe's mother) smiled and revealed,"My Nanhe! you are small like a gem.I hope you will prove yourself to be a lal(gem).You will show that you are Bahadur(brave) inspite of being small.
That is why i named you Lal Bahadur.

Shastriji,second prime minister of india who coined the slogan of "Jai Jawan Jai Kisan" ("Hail the soldier, Hail the farmer").

Sunday, October 24, 2010

all Silver..!!

Do you remember!!?
Do you recollect!!?

The famous 'SIGN' rule,
"ALL Silver Tea Cups"

Research follows 'sine' curve!!

Saturday, October 23, 2010

M.S. Amma:"Queen of music", "Nightingale of India", "Songbird of Springtime", "a musical genius", "a divine being"...

Her voice would continue to ring for centuries to come.
-Prime Minister Manmohan Singh

"We have lost an incomparable music exponent of our time. Her singing spread divine happiness and peace to millions of hearts around the world."
-A.P.J Abdul Kalam

Read more..
www.hinduonnet.com/fline/fl2126/stories/20041231004900400.htm
Frontline
Volume 21 - Issue 26, Dec. 18 - 31, 2004

****
http://sun.science.wayne.edu/~vhari/ms/

Akashwani Sangeet Sammelan 2010(23rdOct-10thDec)!!

Dear Rasikas,

Indian classical music has been contributing for national integrity and harmony.
Here is the detailed broadcast schedules of akashwani sangeet sammelan 2010 with ragas to be aired.

www.mediafire.com/?17u36uw08p06fhx

Yrs Culturally,
lsnbsquare.

*Note:Bengaluru FM Radio on 100.1MHz at 9:30 P.M.
Enjoy and feel the beauty of Indian Classical Music(Hindustani+Carnatic):))

My Bro's Favorite Poem!Where The Mind is Without Fear

WHERE the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

- Rabindranath Tagore


We love you grandpa!!:)
Gurudev Tussie G8 Ho!!

Ishwar Chandra Vidyasagar (Bengali: ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর Ishshor Chôndro Biddashagor 26 September 1820 – 29 July 1890)Rabindranath Tagore said, "One wonders how God, in the process of producing forty million Bengalis, produced a man!"

Wednesday, October 20, 2010

Work @ its best!!

Work at its best!!

Physical:

Soldier,
Jai Jawan!
Farmer,
Jai Kissan!
(అన్నదాత sukhibhava!!)

Intellectual
:

Teacher,
Acharya devo bhava!
Scientist/Researcher,
Jai Vignan!!

Spiritual:
(Values)
Peace
Sacrifice
Love
Humanity..
So on!!

All together,
Totally,

Work at its best:

Amma
('Amma' means mother in Tamil, Malayalam,
Telugu, Kannada, Tulu, Kodava, Konkani,
Sinhalese, Bengali, Basque and some Sino-Tibetan languages!)

Sunday, October 17, 2010

Quotes!!

[*].Indian classical music and dance:G8 source of pleasure,comfort and peace;Enjoy and enrich your life.
[**].Organized recycling is the only answer!
(http://www.cedt.iisc.ernet.in/green/)
[***].Error is a fact of life in computational science.

Saturday, October 16, 2010

Vahini!

http://www.narthaki.com/info/intervw/intrv119.html

I don't call my work a performance. I call it an experience: Malavika Sarukkai

Friday, October 15, 2010

శివానీ... భవానీ...!!

The following devotional song from a Telugu movie 'Swathi Kiranam', (essentially) praising Goddess Durga Bhavani; Her beauty, superpower..etc.,

Altogether,
Her Great Personality.

****

స్వాతికిరణం శివానీ... భవానీ...


పల్లవి :
శివానీ... భవానీ... శర్వాణీ...
గిరినందిని శివరంజని
భవ భంజని జననీ (2)
శతవిధాల శ్రుతి విధాన స్తుతులు
సలుపలేని నీ సుతుడనే శివానీ
శివానీ... భవానీ... శర్వాణీ...


చరణం : 1
శృంగారం తరంగించు
సౌందర్యలహరివని... ఆ.... (2)
శాంతం మూర్తీభవించు
శివానందలహరివని... ఆ... (2)
కరుణ చిలుకు సిరినగవుల
కనకధారవీవనీ
నీ దరహాసమే దాసుల
దరిజేర్చే దారియని
శతవిధాల శ్రుతి విధాన స్తుతులు
సలుపలేని నీ సుతుడనే శివానీ
శివానీ... భవానీ... శర్వాణీ...


చరణం : 2
రౌద్రవీర రసోద్రిక్త భద్రకాళివీవనీ
భీతావహ భక్తాళికి అభయపాణివీవనీ
॥రౌద్రవీర॥
బీభత్సానల కీలవు భీషణాస్త్ర కేళివనీ బీభత్సానల కీలవు భీషణాస్త్ర కేళివనీ
భీషణాస్త్ర కేళివనీ...
అద్భుతమౌ అతులితమౌ
లీల జూపినావనీ
॥గిరినందిని॥


చిత్రం : స్వాతికిరణం (1992)
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం:
కె.వి.మహదేవన్‌
పుహళేంది
గానం : ఎస్‌.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
****
విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు!:)

Tuesday, October 12, 2010

Six Honest Service Men!!

W^5H

W5H: Why,When,Where,What,Who and How are six honest service men(or women:))!

Saturday, October 9, 2010

Te(ch)Quote!

There is no universal solution to overcome the channel impairments!!

Friday, October 8, 2010

Telugu movies(super six) based on classical music and dance!!* Sankarabharanam
* Sagarasangamam
* Siri siri muvva
* Sruthilayalu
* Sirivennela
* Ananda bhairavi

Thursday, October 7, 2010

Wednesday, October 6, 2010

User Derived Languages!!:)

Hyderabad is a place where people are experts in deriving new language so called 'composite language'(analogous to alloys in metallurgy:)).Language is fun!.

Telugu+Hindi/Urdu+English
(Note:do not ask me the proportions:))

English+Greek+Latin+Mathes+...(??) is the so called 'IEEE' language.